Nikolai Berg
Født 1969. Norsk samtidskunstner. Utdannet som litografitrykker, men jobber i dag også som billedkunstner/ grafiker.
 | Nikolai Berg
Sommer
Det Gylne Snitt AS
 | Nikolai Berg
Waterfront
Det Gylne Snitt AS
 | Nikolai Berg
Gjenskinn
Det Gylne Snitt AS
 | Nikolai Berg
Young Lust
Det Gylne Snitt AS
 | Nikolai Berg
Begjær II
Det Gylne Snitt AS
 | Nikolai Berg
Nattlys
Det Gylne Snitt AS
 | Nikolai Berg
Stuck in a moment
Det Gylne Snitt AS
 | Nikolai Berg
Gordons
Det Gylne Snitt AS
 | Nikolai Berg
Tjernet
Det Gylne Snitt AS
 | Nikolai Berg
Perfect Day
Det Gylne Snitt AS
 | Nikolai Berg
Sommerminne
Det Gylne Snitt AS
 | Nikolai Berg
Gutt
Det Gylne Snitt AS
Gallerier
Du finner bilder av Nikolai Berg i disse galleriene
Det Gylne Snitt AS
OSLO
 
Et velrennomert kunstgalleri med et stort utvalg kunst fra profilerte norske kunstnere.

Se våre bilder av