Bertil Greging
Født 1957. Utdannet ved Einar Granum kunstfagskole og Westerdahl Reklameskole. Innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Det norske Storting, m fl.
 | Bertil Greging
Triptykon I
Det Gylne Snitt AS
 | Bertil Greging
Flight
Det Gylne Snitt AS
 | Bertil Greging
Triptykon
Det Gylne Snitt AS
Gallerier
Du finner bilder av Bertil Greging i disse galleriene
Det Gylne Snitt AS
OSLO
 
Et velrennomert kunstgalleri med et stort utvalg kunst fra profilerte norske kunstnere.

Se våre bilder av