Nico Widerberg
Født 1960. Norsk billedkunstner og billedhugger. Sønn av kunstneren Franz Widerberg.
 | Nico Widerberg
Nett
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Oppover
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Fruktbarhet
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Univers
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Stolt
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Pust
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Spor II
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Alliert
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
To brødre
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Rød
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Paradis
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Kropp 4
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Blå tid
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Slektskap
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Kode
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Sterk
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
To Brødre
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Tegn II
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Pust
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Tegn II
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Tur
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Trofast
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Grønn
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Avtrykk
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Livskraft
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Tre
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Beveget
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Ære
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Løvfall
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Duo
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Duo
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Eng
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vilje
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Spiral
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Tur
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Kode
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Tid han
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vilje
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vinget
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Åpen
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Samhold
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Hode og kropp
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Trofast
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Alene
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Avtrykk
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Kjerne
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
To Rom III
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Fremtid
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Kropp 4
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Livslyst
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Tillit
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Forsoning
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Byen
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Skogen
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Tid hun
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Horisont
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Sundet
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vridning
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Fremtid
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vokser
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Paradis
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Livskraft
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Savn
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vår
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vridning
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Nett
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Beveget
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Gjennom Skog
Det Gylne Snitt AS
Gallerier
Du finner bilder av Nico Widerberg i disse galleriene
Det Gylne Snitt AS
OSLO
 
Et velrennomert kunstgalleri med et stort utvalg kunst fra profilerte norske kunstnere.

Se våre bilder av