Nico Widerberg
Født 1960. Norsk billedkunstner og billedhugger. Sønn av kunstneren Franz Widerberg.
 | Nico Widerberg
Horisont
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Stengt
Oddvar Olsen & Co. A/S
 | Nico Widerberg
Vår
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Ære
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
To Rom III
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Savn
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Eng
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Nett
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Løvfall
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Sundet
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Oppover
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Generasjon
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vi to
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vinget
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Alene
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Pust
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Forsoning
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vår
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Tillit
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Samtale
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Sterk
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Rød
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Åpen
Oddvar Olsen & Co. A/S
 | Nico Widerberg
To Brødre
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Grønn
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Åpen
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vridning
Det Gylne Snitt AS
Gallerier
Du finner bilder av Nico Widerberg i disse galleriene
Oddvar Olsen & Co. A/S
Drammen
 
Her kan du se massevis av spennende kunst. Malerier og originalgrafikk.

Se våre bilder av
Det Gylne Snitt AS
OSLO
 
Et velrennomert kunstgalleri med et stort utvalg kunst fra profilerte norske kunstnere.

Se våre bilder av